Tagdíjak

A MABÉOSZ tagjai évente, az év első negyedévében fizetnek bélyegkörüknél éves tagdíjat. Akadály esetén a befizetés a honlap nyitóoldalának jobb felső sarkában levő levő „Kapcsolat” nyomógombbal legördíthető menü „Elérhetőségeink” oldalán megadott központi bankszámlaszámunkra is lehetséges, a közlemény rovatban a tagkönyvszám, név és atagdíj szó megadásával.

A tagdíjat február 28-ig befizetők 2019-től (az év második felében) külön MABÉOSZ-emlékív ajándékot kapnak. Az igénybe vehető szolgáltatásainkról a honlapunk bal oldalán levő menü nyújt tájékoztatást. A tagok jogait és működésünket szabályzataink írják le.

Felnőtt-tagdíjak:
Alaptagdíj: 5.000 Ft/év (ezért a következő év első negyedévének végéig jár nyomtatva, illetve online is hozzáférhető havonta megjelenő újságunk, a Bélyegvilág, továbbá minden tagsági jog és szolgáltatás).
Támogatói (korábban „kiemelt”) tagdíj: 8.000 Ft/év. (Tehetősebb tagjaink ezzel az emelt tagdíjjal támogathatják működésünket, amit az év folyamán egy hátoldali nyomatot tartalmazó emlékívvel köszönünk meg. Emellett lehetőség van tetszőleges számú további 1.000 forintért külön támogatói emlékívek előfizetésére is.)

Külföldi postacímű tagjaink tagdíja 40 Euro/év.

Ifjúsági tagdíj (10–21 éves korig): 1.000 Ft/év (az ifjúsági tagok a tagdíjkedvezmény miatt csak online érhetik el a Bélyegvilágot, és az alapszabály szerint életkorukig tisztségre nem választhatók, minden másban élhetnek a rendes tagok jogaival).

A Bélyegvilág legfrissebb számainak honlapunkon keresztüli online hozzáféréséhez évi 3.000 Ft átutalásával az is előfizethet, aki nem kíván tagunk lenni. A közleményben csak a honlapunk regisztrációjában használt e-mail-cím és a „BV” szavak tüntetendők fel.

Az online belépési nyilatkozat itt kitölthető.