Belépési nyilatkozat

A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) megfelelően történik. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást – így különösen a kezelt adatok körét, az érintettet a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan megillető jogokat, az adatkezelő által az érintett személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen alkalmazott eszközöket, intézkedéseket a Szövetség adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza, mely itt ismerhető meg.