Magyar Perfin Klub

A Pefin Klub e lap alján olvasható meghívóval összehívott taggyűlésen 2022 június 22-től MABÉOSZ Visnya Sándor hagyományos gyűjtői szakosztály új szakcsoportjaként folytatja működését. Honlapja változatlanul:

http://www.mabeosz.hu/org/groups/perfinklub

**************************************************************

M E G H I V Ó

Ezennel meghívjuk a Magyar Perrfin Klubnak a MABÉOSZ tagnyilvántartásával egyeztetett,  az eddigi idei tagdíjbefizetések szerint szavazati joggal rendelkező tagjait - a hagyományos szakosztály a MABÉOSZ honlap eseménynaptárban meghirdetett taggyűlésével egy időben és azonos helyen tartott - közgyűlésünkre.  Helyszín a MABÉOSZ, időpont 2022 május 21 l 11 óra, határozatképtelenség esetén a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes megismételt közgyűlésre ugyanott, június 11-én 11 órai kezdettel kerül sor. Előre jelezzük, hogy az első időpontban való határozatképesség mindkét szakosztály esetében teljesen valószínűtlen, így a napirendeket érdemben tárgyalni minden bizonnyal csak a második meghirdetett időpontban fogjuk tudni megtárgyalni.
 
A napirendi javaslat egyetlen pontból áll: a vezetőség javaslatára döntés a szakosztály beolvadására a MABÉOSZ "Visnya Sándor" Hagyományos Gyűjtők Szakosztályába, azonos néven, tehát változatlanul "Magyar Perfin Klub" elnevezésű, új szakcsoportjaként.
Ennek elfogadása esetén a szakcsoportként gyakorlatilag változatlanul folytathatja klubéletét, így a döntés működésünket gyakorlatilag nem érinti, viszont megszabadulnánk a szakosztályokat terhelő valamennyi formalitásól.
Tekintettel a napirend tartalmára, a taggyűlést a Hagyományos szakosztálynak a honlapon párhuzamosan meghirdetett tisztújító taggyűlésével egy időben, azonos helyszínen tartjuk, vagyis a két szakosztály ezúttal összevont rendezvényt fog tartani. A szakosztályunk csatlakozásáról a Hagyományos Szakosztály taggyűlése 2. napirendi pontja során, velük együtt fogjuk a saját napirendünket is tárgyalni és erről szóló döntésünket meghozni.
 
Üdvözlettel:Király Tibor elnök és Lékó Lajos titkár