Országos Küldöttgyűlés 2019

A MABÉOSZ elnöksége a 2019. évi Országos Küldöttgyűlést május 25. 10 órai kezdettel hívja össze a MABÉOSZ-székház III. emeleti termébe. A küldöttgyűlés napirendet tartalmazó meghívóját az írásos előterjesztési anyagokkal az alapszabály rendelkezésének megfelelően a küldöttek legkésőbb május 11-ig kapják kézhez.

Határozatképtelenség esetén egy héttel később ugyanabban az időpontban és helyszínen megismételt küldöttgyűlésre kerül sor, mely az alapszabály szerint a küldöttgyűlés előtt 15 nappal közzéteendő meghívóban feltüntetett napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.   

A megyei küldöttgyűlésekre való felkészüléshez az elnökség tájékoztató értekezlet tart április 25-én 14 órai kezdettel az I. emeleti kiállítóteremben, melyre a megyei elnökökön kívül meghívót kaptak a bizottságok és a szakosztályok elnökei is. A MABÉOSZ szervezetei tiszteleti tagságra legkésőbb május 10-ig, az ezek előterjesztéséről döntő május 16-i elnökségi ülésig tehetnek javaslatot, az erre rendszeresített, alább csatolt formanyomtatványon.

További kitüntetésekre szintén tehetők javaslatok, legkésőbb augusztus 31-ig, melyek az őszi HUNFILA keretében tartott Bélyegnapot megelőzően kerülnek elbírálásra.

Közzétéve: 2019. április 15.